ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + béton arméx + hourdis négatifx + entrevous négatifx 2