இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutrelle hourdis plancherx + béton arméx + armaturex + hourdis bétonx + entrevous bétonx + hourdis négatifx + entrevous négatifx 1