ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + plancher béton arméx + bétonx + entrevous bétonx + hourdis négatifx 1