ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + chaînage verticalx + plancher béton arméx + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx 1