இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutrelle hourdis plancherx + treillis soudéx + bétonx + gros-oeuvrex 3