ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + plancher béton arméx + armaturex + gros-oeuvrex 3