ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + bâtiment habitation individuellex + entrevous bétonx [7]