ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + vérin hydrauliquex + manomètrex + tensionx 1