ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + vérin hydrauliquex + structure métalliquex 2