ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerelle + vérin hydraulique 27