ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + béton pompagex + bétonx 5