ទំព័រ​ដើម​ / Bardage Bois à Schoenau 6

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2005 / ខែ​មករា / 1