დასაწყისი

გადაღების დრო

2100 (4)
დეკემბერი (4)
2029 (13)
მაისი (3) ივნისი (10)
2024 (7)
ივნისი (7)
2019 (152)
იანვარი (102) თებერვალი (2) მარტი (40) აპრილი (8)
2018 (1780)
იანვარი (87) თებერვალი (151) მარტი (74) აპრილი (96) მაისი (95) ივნისი (529) ივლისი (335) აგვისტო (84) სექტემბერი (122) ოქტომბერი (149) ნოემბერი (56) დეკემბერი (2)
2017 (1694)
იანვარი (93) თებერვალი (39) მარტი (218) აპრილი (223) მაისი (50) ივნისი (308) ივლისი (170) აგვისტო (51) სექტემბერი (135) ოქტომბერი (109) ნოემბერი (253) დეკემბერი (45)
2016 (1895)
იანვარი (79) თებერვალი (146) მარტი (157) აპრილი (141) მაისი (15) ივნისი (365) ივლისი (460) აგვისტო (86) სექტემბერი (1) ოქტომბერი (287) ნოემბერი (137) დეკემბერი (21)
2015 (1485)
იანვარი (19) თებერვალი (8) მარტი (69) აპრილი (345) მაისი (226) ივნისი (231) ივლისი (116) აგვისტო (20) სექტემბერი (112) ოქტომბერი (47) ნოემბერი (122) დეკემბერი (170)
2014 (509)
თებერვალი (5) მარტი (67) აპრილი (3) ივნისი (20) ივლისი (22) აგვისტო (3) სექტემბერი (24) ოქტომბერი (144) ნოემბერი (90) დეკემბერი (131)
2013 (699)
იანვარი (35) თებერვალი (10) მარტი (8) აპრილი (20) მაისი (9) ივნისი (210) ივლისი (272) აგვისტო (44) სექტემბერი (52) ოქტომბერი (18) დეკემბერი (21)
2012 (401)
იანვარი (61) მარტი (48) აპრილი (96) მაისი (24) ივნისი (34) ივლისი (22) სექტემბერი (70) ოქტომბერი (38) ნოემბერი (2) დეკემბერი (6)
2011 (273)
იანვარი (9) თებერვალი (23) მარტი (86) აპრილი (30) ივლისი (11) სექტემბერი (37) ოქტომბერი (54) დეკემბერი (23)
2010 (478)
იანვარი (106) თებერვალი (22) მარტი (46) აპრილი (69) მაისი (32) ივნისი (22) აგვისტო (5) სექტემბერი (25) ოქტომბერი (103) ნოემბერი (8) დეკემბერი (40)
2009 (1426)
იანვარი (131) თებერვალი (113) მარტი (187) აპრილი (283) მაისი (171) ივნისი (113) ივლისი (145) აგვისტო (104) სექტემბერი (85) ოქტომბერი (51) ნოემბერი (7) დეკემბერი (36)
2008 (2593)
იანვარი (255) თებერვალი (172) მარტი (245) აპრილი (118) მაისი (292) ივნისი (462) ივლისი (337) აგვისტო (172) სექტემბერი (143) ოქტომბერი (174) ნოემბერი (137) დეკემბერი (86)
2007 (2858)
იანვარი (125) თებერვალი (52) მარტი (59) აპრილი (121) მაისი (72) ივნისი (643) ივლისი (896) აგვისტო (337) სექტემბერი (67) ოქტომბერი (171) ნოემბერი (132) დეკემბერი (183)
2006 (2195)
იანვარი (267) თებერვალი (197) მარტი (260) აპრილი (198) მაისი (129) ივნისი (288) ივლისი (398) აგვისტო (190) სექტემბერი (62) ოქტომბერი (37) ნოემბერი (56) დეკემბერი (113)
2005 (1694)
იანვარი (168) თებერვალი (61) მარტი (110) აპრილი (149) მაისი (60) ივნისი (256) ივლისი (171) აგვისტო (176) სექტემბერი (202) ოქტომბერი (166) ნოემბერი (64) დეკემბერი (111)
2004 (758)
იანვარი (123) თებერვალი (14) მარტი (10) აპრილი (18) მაისი (14) ივნისი (165) ივლისი (120) აგვისტო (27) სექტემბერი (25) ოქტომბერი (134) ნოემბერი (71) დეკემბერი (37)
2003 (336)
იანვარი (51) მარტი (13) მაისი (30) ივნისი (43) ივლისი (24) აგვისტო (27) სექტემბერი (30) ოქტომბერი (38) ნოემბერი (68) დეკემბერი (12)
2002 (161)
იანვარი (119) თებერვალი (10) მარტი (9) აპრილი (12) სექტემბერი (3) ნოემბერი (8)
2001 (112)
იანვარი (32) თებერვალი (23) მარტი (24) აპრილი (5) მაისი (5) ივნისი (9) აგვისტო (7) ნოემბერი (5) დეკემბერი (2)
2000 (20)
0 (6) იანვარი (1) სექტემბერი (7) ოქტომბერი (6)
1980 (31)
იანვარი (31)
1899 (103)
დეკემბერი (103)
0000 (402)
0 (402)