בית

תאריך יצירה

2100 (4)
דצמבר (4)
2029 (13)
מאי (3) יוני (10)
2024 (7)
יוני (7)
2019 (152)
ינואר (102) פברואר (2) מרץ (40) אפריל (8)
2018 (1780)
ינואר (87) פברואר (151) מרץ (74) אפריל (96) מאי (95) יוני (529) יולי (335) אוגוסט (84) ספטמבר (122) אוקטובר (149) נובמבר (56) דצמבר (2)
2017 (1694)
ינואר (93) פברואר (39) מרץ (218) אפריל (223) מאי (50) יוני (308) יולי (170) אוגוסט (51) ספטמבר (135) אוקטובר (109) נובמבר (253) דצמבר (45)
2016 (1895)
ינואר (79) פברואר (146) מרץ (157) אפריל (141) מאי (15) יוני (365) יולי (460) אוגוסט (86) ספטמבר (1) אוקטובר (287) נובמבר (137) דצמבר (21)
2015 (1485)
ינואר (19) פברואר (8) מרץ (69) אפריל (345) מאי (226) יוני (231) יולי (116) אוגוסט (20) ספטמבר (112) אוקטובר (47) נובמבר (122) דצמבר (170)
2014 (509)
פברואר (5) מרץ (67) אפריל (3) יוני (20) יולי (22) אוגוסט (3) ספטמבר (24) אוקטובר (144) נובמבר (90) דצמבר (131)
2013 (699)
ינואר (35) פברואר (10) מרץ (8) אפריל (20) מאי (9) יוני (210) יולי (272) אוגוסט (44) ספטמבר (52) אוקטובר (18) דצמבר (21)
2012 (401)
ינואר (61) מרץ (48) אפריל (96) מאי (24) יוני (34) יולי (22) ספטמבר (70) אוקטובר (38) נובמבר (2) דצמבר (6)
2011 (273)
ינואר (9) פברואר (23) מרץ (86) אפריל (30) יולי (11) ספטמבר (37) אוקטובר (54) דצמבר (23)
2010 (478)
ינואר (106) פברואר (22) מרץ (46) אפריל (69) מאי (32) יוני (22) אוגוסט (5) ספטמבר (25) אוקטובר (103) נובמבר (8) דצמבר (40)
2009 (1426)
ינואר (131) פברואר (113) מרץ (187) אפריל (283) מאי (171) יוני (113) יולי (145) אוגוסט (104) ספטמבר (85) אוקטובר (51) נובמבר (7) דצמבר (36)
2008 (2593)
ינואר (255) פברואר (172) מרץ (245) אפריל (118) מאי (292) יוני (462) יולי (337) אוגוסט (172) ספטמבר (143) אוקטובר (174) נובמבר (137) דצמבר (86)
2007 (2858)
ינואר (125) פברואר (52) מרץ (59) אפריל (121) מאי (72) יוני (643) יולי (896) אוגוסט (337) ספטמבר (67) אוקטובר (171) נובמבר (132) דצמבר (183)
2006 (2195)
ינואר (267) פברואר (197) מרץ (260) אפריל (198) מאי (129) יוני (288) יולי (398) אוגוסט (190) ספטמבר (62) אוקטובר (37) נובמבר (56) דצמבר (113)
2005 (1694)
ינואר (168) פברואר (61) מרץ (110) אפריל (149) מאי (60) יוני (256) יולי (171) אוגוסט (176) ספטמבר (202) אוקטובר (166) נובמבר (64) דצמבר (111)
2004 (758)
ינואר (123) פברואר (14) מרץ (10) אפריל (18) מאי (14) יוני (165) יולי (120) אוגוסט (27) ספטמבר (25) אוקטובר (134) נובמבר (71) דצמבר (37)
2003 (336)
ינואר (51) מרץ (13) מאי (30) יוני (43) יולי (24) אוגוסט (27) ספטמבר (30) אוקטובר (38) נובמבר (68) דצמבר (12)
2002 (161)
ינואר (119) פברואר (10) מרץ (9) אפריל (12) ספטמבר (3) נובמבר (8)
2001 (112)
ינואר (32) פברואר (23) מרץ (24) אפריל (5) מאי (5) יוני (9) אוגוסט (7) נובמבר (5) דצמבר (2)
2000 (20)
0 (6) ינואר (1) ספטמבר (7) אוקטובר (6)
1980 (31)
ינואר (31)
1899 (103)
דצמבר (103)
0000 (402)
0 (402)