Αρχική

Ημερομηνία λήψης

2100 (4)
Δεκέμβριος (4)
2029 (13)
Μάιος (3) Ιούνιος (10)
2024 (7)
Ιούνιος (7)
2019 (152)
Ιανουάριος (102) Φεβρουάριος (2) Μάρτιος (40) Απρίλιος (8)
2018 (1780)
Ιανουάριος (87) Φεβρουάριος (151) Μάρτιος (74) Απρίλιος (96) Μάιος (95) Ιούνιος (529) Ιούλιος (335) Αύγουστος (84) Σεπτέμβριος (122) Οκτώβριος (149) Νοέμβριος (56) Δεκέμβριος (2)
2017 (1694)
Ιανουάριος (93) Φεβρουάριος (39) Μάρτιος (218) Απρίλιος (223) Μάιος (50) Ιούνιος (308) Ιούλιος (170) Αύγουστος (51) Σεπτέμβριος (135) Οκτώβριος (109) Νοέμβριος (253) Δεκέμβριος (45)
2016 (1895)
Ιανουάριος (79) Φεβρουάριος (146) Μάρτιος (157) Απρίλιος (141) Μάιος (15) Ιούνιος (365) Ιούλιος (460) Αύγουστος (86) Σεπτέμβριος (1) Οκτώβριος (287) Νοέμβριος (137) Δεκέμβριος (21)
2015 (1485)
Ιανουάριος (19) Φεβρουάριος (8) Μάρτιος (69) Απρίλιος (345) Μάιος (226) Ιούνιος (231) Ιούλιος (116) Αύγουστος (20) Σεπτέμβριος (112) Οκτώβριος (47) Νοέμβριος (122) Δεκέμβριος (170)
2014 (509)
Φεβρουάριος (5) Μάρτιος (67) Απρίλιος (3) Ιούνιος (20) Ιούλιος (22) Αύγουστος (3) Σεπτέμβριος (24) Οκτώβριος (144) Νοέμβριος (90) Δεκέμβριος (131)
2013 (699)
Ιανουάριος (35) Φεβρουάριος (10) Μάρτιος (8) Απρίλιος (20) Μάιος (9) Ιούνιος (210) Ιούλιος (272) Αύγουστος (44) Σεπτέμβριος (52) Οκτώβριος (18) Δεκέμβριος (21)
2012 (401)
Ιανουάριος (61) Μάρτιος (48) Απρίλιος (96) Μάιος (24) Ιούνιος (34) Ιούλιος (22) Σεπτέμβριος (70) Οκτώβριος (38) Νοέμβριος (2) Δεκέμβριος (6)
2011 (273)
Ιανουάριος (9) Φεβρουάριος (23) Μάρτιος (86) Απρίλιος (30) Ιούλιος (11) Σεπτέμβριος (37) Οκτώβριος (54) Δεκέμβριος (23)
2010 (478)
Ιανουάριος (106) Φεβρουάριος (22) Μάρτιος (46) Απρίλιος (69) Μάιος (32) Ιούνιος (22) Αύγουστος (5) Σεπτέμβριος (25) Οκτώβριος (103) Νοέμβριος (8) Δεκέμβριος (40)
2009 (1426)
Ιανουάριος (131) Φεβρουάριος (113) Μάρτιος (187) Απρίλιος (283) Μάιος (171) Ιούνιος (113) Ιούλιος (145) Αύγουστος (104) Σεπτέμβριος (85) Οκτώβριος (51) Νοέμβριος (7) Δεκέμβριος (36)
2008 (2593)
Ιανουάριος (255) Φεβρουάριος (172) Μάρτιος (245) Απρίλιος (118) Μάιος (292) Ιούνιος (462) Ιούλιος (337) Αύγουστος (172) Σεπτέμβριος (143) Οκτώβριος (174) Νοέμβριος (137) Δεκέμβριος (86)
2007 (2858)
Ιανουάριος (125) Φεβρουάριος (52) Μάρτιος (59) Απρίλιος (121) Μάιος (72) Ιούνιος (643) Ιούλιος (896) Αύγουστος (337) Σεπτέμβριος (67) Οκτώβριος (171) Νοέμβριος (132) Δεκέμβριος (183)
2006 (2195)
Ιανουάριος (267) Φεβρουάριος (197) Μάρτιος (260) Απρίλιος (198) Μάιος (129) Ιούνιος (288) Ιούλιος (398) Αύγουστος (190) Σεπτέμβριος (62) Οκτώβριος (37) Νοέμβριος (56) Δεκέμβριος (113)
2005 (1694)
Ιανουάριος (168) Φεβρουάριος (61) Μάρτιος (110) Απρίλιος (149) Μάιος (60) Ιούνιος (256) Ιούλιος (171) Αύγουστος (176) Σεπτέμβριος (202) Οκτώβριος (166) Νοέμβριος (64) Δεκέμβριος (111)
2004 (758)
Ιανουάριος (123) Φεβρουάριος (14) Μάρτιος (10) Απρίλιος (18) Μάιος (14) Ιούνιος (165) Ιούλιος (120) Αύγουστος (27) Σεπτέμβριος (25) Οκτώβριος (134) Νοέμβριος (71) Δεκέμβριος (37)
2003 (336)
Ιανουάριος (51) Μάρτιος (13) Μάιος (30) Ιούνιος (43) Ιούλιος (24) Αύγουστος (27) Σεπτέμβριος (30) Οκτώβριος (38) Νοέμβριος (68) Δεκέμβριος (12)
2002 (161)
Ιανουάριος (119) Φεβρουάριος (10) Μάρτιος (9) Απρίλιος (12) Σεπτέμβριος (3) Νοέμβριος (8)
2001 (112)
Ιανουάριος (32) Φεβρουάριος (23) Μάρτιος (24) Απρίλιος (5) Μάιος (5) Ιούνιος (9) Αύγουστος (7) Νοέμβριος (5) Δεκέμβριος (2)
2000 (20)
0 (6) Ιανουάριος (1) Σεπτέμβριος (7) Οκτώβριος (6)
1980 (31)
Ιανουάριος (31)
1899 (103)
Δεκέμβριος (103)
0000 (402)
0 (402)